Dachi Waza - 立伎

Within Kyokushin Karate the stance, Dachi - 立, refers to the position of the lower body, hips and legs. During Kihon training, stances are trained with the aim of refining them, giving the Karateka a good base to move more efficiently and effectively. Training the transitions between the different stances is a logical follow-up.


Dachi Waza - 立伎 and Ashi Sabaki - 足さばき (‘footwork’), along with the use of hips, pelvis and abdomen, forms the basis of the Kihon training. Only from a strong, stable posture are powerful, fast, pure and smoothly executed techniques possible. The ability, under all circumstances, to respond to an attack depends on a good position.


The training of the transition between the different positions or stances is therefore essential. The next step in Kihon training is called Renzoku Waza - 連続技 , or follow-up techniques linked to a logical way of moving.


For example moving in: Mae, Ushiro, Yoko and Naname. But also the main four Ashi-Sabaki: Fumi-ashi, Okuri-ashi, Oi-ashi and Kosa-Ashi, and turning / pivoting in place or around an opponent: Mawatte, Kaiten and Tenkan


By drawing attention to this, you develop your own way of moving and the more you train it the smoother you move.


Where Dachi Waza deals with the positions (referring only to the lower body), Kamae Waza - 構え技 deals with the entire body.Dachi Stances Standen 立ち伎
Fudo Dachi
不動立ち

(10e Kyu)
Stable or Preparedness Stance Beginstand (Paraatheidstand)
Voeten op schouderbreedte, hielen op een lijn, tenen iets naar buiten, vuisten voor het lichaam.
Sanchin Dachi
三戦立ち

(10e Kyu)
Three Point Stance Zandloper Stand
Driehoek stand waarin voeten 45° naar binnen wijzen. Zij vormen een driehoek waarbij de richtlijn van een stoot door het snijpunt van de twee stippellijnen heen gaat.
Zenkutsu Dachi
前屈立ち

(10e Kyu)
Forward Leaning Stance Voorwaarts Leunende Stand
Voorste knie buigt zover dat je je tenen net niet meer kan zien (lichaam recht), achterste been gestrekt, voeten in een hoek van 45° en op ‘schouderbreedte’.
Heiko Dachi
並行立ち

(9e Kyu)
Parallel Open Stance Parallelstand (Open)
Voeten op schouderbreedte naast elkaar en parallel naar voren.
Heisoku Dachi
閉足立ち

(9e Kyu)
Normal Stance
Parallel Closed Stance
Normale Stand (Gesloten Parallelstand)
Voeten tegen elkaar, de handen zijn hierbij open en ontspannen tegen de buitenzijde van de dijbenen geplaatst. Hierna volgt vaak een Japense groet.
Kokutsu Dachi
後屈立ち

(9e Kyu)
Back Leaning Stance Achterwaarts Leunende Stand
Vanuit Heiko Dachi een voet ca. 3 voetlengtes naar voren. Achterse voet in een hoek van 45°, knie van achterste been naar buiten gedrukt. Gewicht verdelen over beide benen, daarna de hiel van het voorste been omhoog (nu 70% van het gewicht op het achterste been, 30% op het voorste).
Musubi Dachi
結び立ち

(9e Kyu)
Open Toes Stance Aandachtsstand
Hielen tegen elkaar, voeten in een hoek, tenen naar buiten. De handen zijn voor het kruis open en gestrekt in elkaar (links over rechts).
Kiba Dachi
騎馬立ち

(8e Kyu)
Straddle Stance Ruiterstand
Voeten schouderbreedte, voeten evenwijdig, tenen naar voren, gebogen knieen.
Kumite Dachi
組手立ち
Kumite no Kamae
(8e Kyu)
Fighting Stance Vecht Stand (Gevechtshouding)
Gevechtsstand, links (of rechts) voor, gewicht 50-50% verdeeld. Handen in gevechtshouding.
Tsuru Ashi Dachi
鶴足立ち

(8e Kyu)
Crane Stance Kraanvogel Stand
Stand op een been, het andere is opgetrokken, voet neutraal naar beneden ter hoogte van knie.
Neko Ashi Dachi
猫足立ち

(7e Kyu)
Cat Stance Katstand
Kat stand, gewicht bijna geheel gedragen door achterste been (90%), waarbij de spanning van de knie naar binnen is gericht. De voorste voet staat alleen met de bal van de voet op de grond, de achterste is ongeveer 45° gedraaid.
Shiko Dachi
四股立ち

(7e Kyu)
Sumo Stance Sumo stand (Wijdbeens)
Benen wijd, door de knieen gezakt, balans over beide voeten (45° naar buiten) verdelen en rug recht.
Uchi Hachi Ji Dachi
内八字立

(7e Kyu)
Pigeon Toe Stance Duivenpoot Stand
De voeten zijn schouderbreedte uit elkaar, tenen naar binnen gericht op 30-45 graden, knieën gespannen. Deze houding wordt gebruikt in een aantal formele oefeningen.
Kake Dachi
掛け立ち

(6e Kyu)
Hooked Stance Gehoekte Stand
Eindstand na een sprong naar voren (met de bedoeling iemand weg te duwen).
Moro Ashi Dachi
両足立ち

(5e Kyu)
One Foot Forward Stance Loopstand
Schouderbreedte, waarbij de voeten nu recht naar voren Ene voet voor de andere (rechts voor links).
Dachi, Ashi Sabaki and Kamae Waza. Stances, footwork and posture used in Kata ao.
Soshin Dachi
壯鎭立ち

(Kata)
Leg Crouching Fighting Position Gehurkte Stand
Garyu Kata.
Kosa Ashi Dachi
交差立ち

(Ido Geiko, Renraku)
Cross Foot Stance Overstap stand
Okuri Ashi
送り足

(Renraku)
Sending Foot Bewegen met voorste been, het achterste been sluit geleidelijk aan
Oi-Ashi
追い足

(Renraku)
Drop-out Step Uitvalstap
Stappen waar de achterste been eerst aansluit met het voorste been en dan meteen het voorste been naar voren schuift.
Fumi-Ashi
踏み足

(Renraku)
Normal Budo Step Normaal stappen in Budo (Fumi - stappen)
Kosa-Ashi
交叉足

(Renraku)
Crossover Step Kruisstap
Suri Ashi
摺り足

(Renraku, Kata)
Gliding Foot De glijdende Budo-beweging waarin al het voetenwerk wordt uitgevoerd
Kaiten Ashi
回転足

(Ido Geiko)
Forward-step Pivot Voorwaartse stap gevolgd door een draai op de bal van de voet
Hiki Ashi
引き足

(Renraku)
Retreating Foot Terugtrekkende voorste been
Om een aanval op het voorste been te voorkomen.
Ashi Barai
足払い

(Saiha, Seipai, Renraku)
Foot Sweep Been veeg
Morote Uraken Sayū no Kamae
諸手裏拳左右の構え

(Kihon, Sushiho)
Posture Uraken Left and Right Strike Start Houding voor zijwaartse zweepslag.
Morote Uraken Sayū no Kamae
諸手裏拳左右の構え

(Kihon, Sushiho)
Posture Uraken Left and Right Strike Start Houding voor zijwaartse zweepslag.
Kake Wake no Kamae
掻き分け受けの構え

(Taikyoku, Sushiho, Ido Geiko)
Posture Morote Gedan Barai Houding met dubele blok naar beneden.
Seienchin no Kamae
征遠鎮の構え

(Seienchin)
Posture
Yumi Barai
Houding na judo worp Kataguruma.
Kataguruma (is a judo throw, but also called SEIENCHIN no KAMAE or Shotei Yumi Barai).
Han Zenkutsu Dachi
半前屈立

(Bo Kata)
Small Forward Leaning Stance Halve Zenkutsu Dachi Stand
Bo stand (Han: Half).
Soegoshi Dachi

(Bo Kata)
Bo Sumu Stance Bo stand in Shiko Dachi met voorste voet recht naar voren en achterste voet wijst naar achteren.
Tei Kokutsu Dachi

(Bo Kata)
Bo Cat Stance Bo stand, als Kokutsu Dachi, maar met achterste voet naar buiten (90 graden) en beide voeten op de grond.