Fashion

Mijn visie op Leidinggeven en Management

Mijn visie op Leidinggeven en Management is een selectie van werk dat ik heb ontwikkeld tijdens mijn loopbaan en een selectie van artikelen die ik tijdens mijn studie bij Twente International Business School of Management (TSM) en Nyenrode Business School heb gebruikt. Als leidinggevende ga ik effectief met verschillende situaties om, ondersteun en stimuleer medewerkers te veranderen en geef zelf het goede voorbeeld. Rol van leidinggevende is een kritische succesfactor voor het presteren van teams, afdelingen en organisaties. Ik onderscheid drie rollen: de leider (processen), de manager (instrumentele kant van de zaak) en de coach.

Continue reading in pdf
Fashion

Mijn visie op Projectmatig werken

Werken in een project is balanceren op het raakvlak van routine en improvisatie. Een project bestaat niet doordat de betrokkenen besluiten om van een bepaalde klus een project te maken. Een project begint bij het bepalen van datgene wat er uit moet komen: het projectresultaat. Zolang dat niet eenduidig is vastgesteld is het uitvoeren van allerlei werkzaamheden erg riskant. Een goede resultaatspecificatie (programma van eisen), vóóraf, is de bron van een goed project. We pakken niet alles als een project aan.

Continue reading in pdf
Fashion

Kata Waza (技方)

Kata wordt beschouwd als de basis van Karate en is grotendeels verantwoordelijk voor de overleving van de kunstvorm. De beste vertaling komt in de buurt van Vorm of Patroon. Het Kanji voor Kata Waza is samengesteld uit de volgende karakters: Katachi, betekent Vorm of Patroon; Kai, betekent hier Snijden; en Tsuchi, betekent Aarde of Ziel. Letterlijk vertaald betekent Kata dus: Vorm welke de aarde snijd. Waza betekent techniek, vaardigheid of kunde. Kata Waza betekent dus het beoefenen van Kata.

Continue reading in pdf
sensei Henny Ruberg en Martin Loeve

Taikyoku Kata (太極)

De naam Taikyoku (太極) verwijst naar het Chinese filosofische concept van Taiji. Taikyoku wordt letterlijk vertaald als "Grote Ultime". Het woord Taikyoku kan ook betekenen overzicht of de bedoeling – het zien van het geheel in plaats van zich te concentreren op de afzonderlijke onderdelen, en het houden van een open geest of beginner's geest. Geen vooroordelen en eindeloze mogelijkheden worden nagestreefd bij de training. Dat is waarom een karateka nooit moet denken dat, zodra hij beter wordt of overgaat naar een meer complex Kata, de eerste en meest basale Kata minder belangrijk zijn, en daarom een open geest moet houden.

Continue reading in pdf