Fashion

Ondernemend Programma- en Ontwikkelmanagement

GSC is ruim 20 jaar geleden begonnen om organisaties te begeleiden bij verander- en verbeterprocessen. Met ruime kennis en ervaring van project-, proces- en programmamanagent is gewerkt aan projecten en programma's in de Openbare Ruimte voor lagere overheiden en marktsector. Begonnen op de TU Delft met Windenergie is nu ruime ervaring ontwikkeld met energietransitie, watersensitive omgevingen en digitalisering.


GSC biedt nu - met oog voor (publieke) meerwaarde, kostenreductie en ketenoptimalisatie - de volgende diensten aan:

  • SAMEN werken aan SAMENWERKEN,
  • waarde toegevoegen in de ontwikkeling van ondernemende organisaties en professionals,
  • mogelijkheden bieden voor het steeds weer beter of anders gebruiken van beschikbare middelen, in een 'markt' beter doen dan wat er gevraagd wordt,
  • nieuwe ideeen ten uitvoer (laten) brengen, bestaande opvattingen ter discussie stellen en acties ondernemen om de ideeen uitgevoerd te krijgen.


Onder het motto: SAMEN, SLIMMER en SNELLER.

Hierbij worden verschillende methodieken uit programma-, proces- en projectmanagement gebruikt die leiden tot innovatieve oplossingen en werkmethoden.


Voorbeelden van veranderingen met veel impact op de manier waarop mensen hun werk doen, hoe ze samenwerken. Met verandermanagement help ik deze veranderingen te concretiseren én te realiseren. Maar het staat niet op zichzelf, samen met een aantal andere kwaliteiten vormt het een samenhangend geheel van instrumenten en methoden, die ik inzet om een verandering tot een succes kunnen maken.


Samenwerken organisaties

Kiezen van de vorm, bewust van de fasen en een juiste sturing. Alianties, Ketensamenwerking. Ladder van samenwerking. Cocreatie. Waarde-creatie en kostenreductie.


Programmamanagement

Program Canvas. Programmasturing. Verkenningsfase, Opbouwfase, Kiezen -, Uitvoeren -, Monitoren activiteiten, Koers bijstellen.


Verandermanagement

Kleurdenken, Veranderprogramma ontwerpen, monitoren en bijsturen, Verandervermogen vergroten (omgaan met weerstand), Cultuurverandering.


Procesmanagement

Sneller, goedkoper en doelmatiger werken? Met Procesmanagment pak je dit planmatig aan door: Verkennen (wat is er aan de hand?), Aanjagen (wat gaan we er aan doen?), Ontwikkelen (organiseren dat we het doen), Implementeren (kennis+kunde=kassa), Beheren (beheren en borgen). Leanmanagement en Kaizen.


Management en Organisatieontwikkeling

Inspirerend leiderschap. Bouwen op vertrouwen. Samenwerken. Resultaatgerichtheid. Continue verbeteren en vernieuwen. Prestatie afstemming. Selecteren, ontwikkelen en beoordelen van medewerkers. Ontwikkelen van professionals. Werken met 7S-model. Ontwikkeling van Missie, Visie en Strategie. Houding en gedrag.


Projectmanagement

Projectmanagement als een Organisatiecompetentie. Projectmatig werken: Resultaat bepalen, Faseren, Beslissen en Beheersen, Project Canvas: op een creatieve manier de hoofdlijnen van een beoogd project zichtbaar maken (interactie, cocreatie, visualiseren, motivatie, gemeenschappelijke taal, open dialoog, eigenaarschap en samenhangend beeld).


Informatisering

Robotisering, BIM, 3D-print, Virtual Reality, Augment Reality, GIS


Innoveren in de GWW-sector

MKB-Convenant in de GWW-secor: innovatieve manier van samenwerken, waarbij de EMVI-uitvraag al gezamenlijk (OG/ON) wordt uitgwerkt. Bij de uitvoering van het UAV-gc contract wordt met Systems Engineering gekozen voor een interdisciplinaire benadering die bijdraagt aan het realiseren van succesvol resultaat met oog voor de gebruikersbehoefte. Energietransitie, Water Sensitive en Digitalisering.


Het zijn niet de dingen die gebeuren die een mens in verwarring brengen, maar de wijze waarop hij ernaar kijkt.