Fashion

Kaizen Als Kern van Je Kracht

Tijdens mijn MBA-studiereis aan Japan (2001) heb ik mij moeten verdiepen in de Japanse manier van zakendoen. Ik ben gepassioneerd geraakt vanhet land, de mensen en hun gewoonten. Voor het eerst in aanraking gekomen met Kaizen (改善), Ikigai (生き甲斐) en Shinrin Yuko (森林浴). Het was een start van een zoektocht naar mijzelf en mijn weg te vinden naar een gezond, gelukkig en zinvol leven.


Het gaat er niet om waar je naar toe gaat, maar het gaat erom hoe je er komt.

Ook professioneel heb ik een grote voorkeur om Kaizen toe te passen in plaats van de klasieke verander-oplossingen. In 2008 heb ik een post-doc opleiding Verandermanagement bij Nijenrode Universiteit gevolgd. De opgedane kennis heb ik ook toegepast. Met wisselend succes. Hierna ben ik (Gemba) Kaizen gaan toepassen.


Het zijn niet de dingen die gebeuren die een mens in verwarring brengen, maar de wijze waarop hij ernaar kijkt.

Bij een organisatieverandering gaat het vaak over aanpassingen in processen en de mensen die hiermee moeten werken. Er zijn een groot aantal methodieken uitgewerkt en bestudeerd, veelal toegespitst op grote organisaties. De door mij wordt veel de (Gemba) Kaizen methode toegepast, waarbij ik uitga van een ononderbroken verandering en continue verbetering met de eigen groep mensen.

Fashion

Zo is Kaizen voor mij meer dan een methode geworden, namelijk een levensfilosofie. Of het nu werk is of ik ben aan het sporten, continue verbeteren is mijn motto. Daarnaast vraagt het ook om beter en meer in een team samen te werken. Dat we samen meer bereiken dan ieder voor zich werd mij al snel duidelijk in mijn TU-Delft periode. Maar in een team goed en succesvol samenwerken vraagt wel om een aantal randvoorwaarden. Er moet een gezamenlijk doel zijn. En als manager moet je veel aandacht geven aan communicatie, de goede afspraken maken, gestructureerd overleg (in Japan elek ochtend), evaluatie van het proces, en samen terug en vooruit kijken.


Problemen kunnen niet worden opgelost in dezelfde context waarbinnen ze zijn onstaan.