Dachi Waza - 立伎

Within Kyokushin Karate the stance, Dachi - 立, refers to the position of the lower body, hips and legs. During the Kihon training, individual techniques are trained with the aim of refining them, which means that the Karateka learns to move more efficiently and effectively without adding excess extra movements.


Dachi Waza - 立伎 (‘stances’) and Ashi Sabaki - 足さばき (‘footwork’), along with the use of hips, pelvis and abdomen, form the basis of the Kihon training. Only from a strong, stable posture , powerful, fast, pure and smoothly executed techniques can be possible. The ability to, react to an attack under all circumstances, therefore depends on a good position. Where Dachi Waza deals with the positions (referring only to the lower body), Kamae Waza - 構え技 deals with the entire body.


Dachi Stances Standen 立ち伎
source: Kihon books of Shinan Loek Hollander (edition 4 t/m 7e Dan) and sensei Henny Ruberg (Hontai). Internet (University of Alberta).
Fudo Dachi
不動立ち

(10e Kyu)
Ready Stance Beginstand
Voeten op schouderbreedte, tenen iets naar buiten, vuisten voor het lichaam.
Hachiji Dachi / Yoi Dachi
用意立

(10e Kyu)
Natural Stance Natuurlijke Stand
Voeten op schouderbreedte, hielen op een lijn, tenen wijzen iets naar buiten (voeten maken een hoek van 20-30°).
Sanchin Dachi
三戦立ち

(10e Kyu)
Three Point Stance Zandloperstand
Driehoek stand waarin voeten 45° naar binnen wijzen. Zij vormen een driehoek waarbij de richtlijn van een stoot door de punt heen gaat.
Zenkutsu Dachi
前屈立ち

(10e Kyu)
Forward Leaning Stance Voorwaarts Leunende Stand
Voorste knie buigt zover dat je je tenen net niet meer kan zien (lichaam recht), achterste been gestrekt, voeten in een hoek van 45° en op ‘schouderbreedte’.
Heiko Dachi
並行立ち

(9e Kyu)
Open Parallel Stance Open Parallelstand
Voeten op schouderbreedte naast elkaar en parallel naar voren.
Heisoku Dachi
閉足立ち

(9e Kyu)
Closed Parallel Stance Gesloten Parallelstand
Voeten tegen elkaar, de handen zijn hierbij open en ontspannen tegen de buitenzijde van de dijbenen geplaatst. Hierna volgt vaak een Japense groet.
Kokutsu Dachi
後屈立ち

(9e Kyu)
Back Leaning Stance Achterwaarts Leunende Stand
Vanuit Heiko Dachi een voet ca. 3 voetlengtes naar voren. Achterse voet in een hoek van 45°, knie van achterste been naar buiten gedrukt. Gewicht verdelen over beide benen, daarna de hiel van het voorste been omhoog (nu 70% van het gewicht op het achterste been, 30% op het voorste).
Musubi Dachi
結び立ち

(9e Kyu)
Open Too Stance Aandachtsstand
Hielen tegen elkaar, voeten in een hoek, tenen naar buiten. De handen zijn voor het kruis open en gestrekt in elkaar (links over rechts).
Kiba Dachi
騎馬立ち

(8e Kyu)
Horseback Straddle Stance Ruiterstand
Voeten schouderbreedte, voeten evenwijdig, gebogen knieen.
Kumite Dachi
組手立ち

(8e Kyu)
Fighting Stance Gevechtsstand
Gevechtsstand, links (of rechts) voor, gewicht 50-50% verdeeld. Handen in gevechtshouding.
Tsuru Ashi Dachi
鶴足立ち

(8e Kyu)
Crane Stance Kraanvogel Stand
Stand op een been, het andere is opgetrokken, voet naar beneden ter hoogte van knie.
Neko Ashi Dachi
猫足立ち

(7e Kyu)
Cat Stance Katstand
Korte stand, gewicht bijna geheel gedragen door achterste been (90%), waarbij de spanning van de knie naar binnen is gericht. De voorste voet staat alleen met de bal van de voet op de grond, de achterste is ongeveer 45° gedraaid.
Shiko Dachi
四股立ち

(7e Kyu)
Sumo Stance Sumo stand
Benen wijd, door de knieen gezakt, balans over beide voeten (45° naar buiten) verdelen en rug recht.
Uchi Hachi Ji Dachi
内八字立

(7e Kyu)
Inside Figure 8 Stance Duivenpootstand
De voeten zijn schouderbreedte uit elkaar, tenen naar binnen gericht op 30-45 graden, knieën gespannen. Deze houding wordt gebruikt in een aantal formele oefeningen.
Kake Dachi
掛け立ち

(6e Kyu)
Hooked Stance Gehoekte Stand
Eindstand na een sprong naar voren (met de bedoeling iemand weg te duwen).
Moro Ashi Dachi
両足立ち

(5e Kyu)
One Foot Forward Stance Loopstand
Schouderbreedte, waarbij de voeten nu recht naar voren Ene voet voor de andere (rechts voor links).
Soshin Dachi
壯鎭立ち

(Kata)
Leg Crouching Fighting Position Gehurkte Stand
Garyu Kata.
Kosa Dachi
交差立ち

(Ido Geiko)
Cross Step Stance Overstap stand

Frequently used Positions, NOT in the KWF Syllabus

Soto Hachi Ji Dachi
外八字立ち

(extra)
Outside Figure 8 Stance Voeten op schouderbreedte, tenen naar binnen.
Han Zenkutsu Dachi
半前屈立

(Bo Kata)
Small Forward Leaning Stance Halve Zenkutsu Dachi Stand
Bo stand (Han: Half).
Soegoshi Dachi

(Bo Kata)
Bo Sumu Stance Bo stand in Shiko Dachi met voorste voet recht naar voren en achterste voet wijst naar achteren.
Tei Kokutsu Dachi

(Bo Kata)
Bo Cat Stance Bo stand, als Kokutsu Dachi, maar met achterste voet naar buiten (90 graden) en beide voeten op de grond.