Kyokushin Kumite

(Reader weergave)

Met KYOKUSHIN-KUMITE's worden vanuit de vrije gevechtshouding schijngevechten beoefend. Beginnend op ongeveer drie meter van elkaar wordt vanuit FUDO-DACHI gegroet en direct na het groeten komen beide Karateka's in gevechthouding. De TORI (aanvaller) gaat voorwaards bewegend naar de UKE (verdediger). UKE wacht TORI op en maakt na de aanval de Kumite goed en snel af. Hierna komen TORI en UKE weer op ongeveer drie meter van elkaar terug in gevechtshouding en op initiatief van de UKE wordt teruggekomen in FUDO-DACHI en groet als eerste af.

1e Kyokushin Kumite

# Explanation
1. Beide Karateka’s komen na begroet te hebben vanuit FUDO DACHI in KUMITE DACHI (links voor) op ongeveer drie meter van elkaar.
2. TORI gaat nu bewegend in KUMITE DACHI voorwaarts en maakt met rechtse instap SEIKEN JODAN OI TSUKI, gevolgd door een snelle SEIKEN CHUDAN GYAKU TSUKI.
UKE blokt in KUMITE DACHI links SEIKEN UCHI UKE, links SEIKEN SOTO UKE.
3. UKE vervolgt met links hoge SEIKEN GEDAN BARAI, gevolgd door een linkse CHUDAN MAE GERI.
4. UKE zet voet voor neer en schuift door in ZENKUTSU DACHI, gevolgd met een rechtse SHUTO SAKOTSU UCHI op de nek van de TORI. UKE pakt daarna met twee handen de TORI bij de GI ter hoogte van de schouders vast en maakt rechts een HIZA GERI op het hoofd, gezicht of ribben.
5. UKE zet de rechtervoet neer en duwt de TORI van bovenaf op de schouders naar achteren.
6. Hierna komen beide Karatega’s terug op de beginafstand in KUMITE DACHI en wordt vanuit FUDO DACHI afgegroet.

2e Kyokushin Kumite

# Explanation
1. Beide Karateka’s komen na begroet te hebben vanuit FUDO DACHI in KUMITE DACHI (links voor) op ongeveer drie meter van elkaar.
2. TORI gaat nu bewegend in KUMITE DACHI voorwaarts en maakt zodra de afstand t.o.v. UKE gunstig is rechts een harde CHUDAN MAE GERI.
3. UKE reageert op deze schop door links SHOTEI GEDAN UKE te maken gevolgd door links CHUDAN MAE GERI.
4. UKEstapt door met links in een kleine ZENKUTSU DACHI waarna rechts SEIKEN TATE TSUKI wordt gemaakt op het hoofd/ gezicht van TORI.
5. Hierna komen beide Karatega’s terug op de beginafstand in KUMITE DACHI en wordt vanuit FUDO DACHI afgegroet.

3e Kyokushin Kumite

# Explanation
1. Beide Karateka’s komen na begroet te hebben vanuit FUDO DACHI in KUMITE DACHI (links voor) op ongeveer drie meter van elkaar.
2. TORI gaat nu bewegend in KUMITE DACHI voorwaarts en maakt zodra de afstand t.o.v. UKE gunstig is rechts een SEIKEN JODAN OI TSUKI.
3. UKE blokt links met SEIKEN UCHI UKE, gevolgd door een rechtse URAKEN SHOMEN UCHI op het gezicht.
4. Door deze tegenaanval wordt TORI twee passen achteruit gestoten. Op het moment dat TORI achteruit gaat pakt UKE met de linkerhand de rechterbovenarm van TORI vast, zodat hij, niet meer als nodig, achteruit kan gaan. UKE maakt met het rechterbeen een cross-step in de richting van TORI.
5. Nu staat UKE in de juiste positie voor het maken van YOKO GERI op de ribben van TORI. Na de schop wordt het actiebeen snel terug getrokken en voorwaarts in ZENKUTSU DACHI neergezet. Nu maakt UKE met de rechtervuist SEIKEN TATE TSUKI naar het hoofd van TORI.
6. Hierna komen beide Karatega’s terug op de beginafstand in KUMITE DACHI en wordt vanuit FUDO DACHI afgegroet.

4e Kyokushin Kumite

# Explanation
1. Beide Karateka’s komen na begroet te hebben vanuit FUDO DACHI in KUMITE DACHI (links voor) op ongeveer drie meter van elkaar.
2. TORI gaat nu rechtsvoor bewegend in KUMITE DACHI voorwaarts in de richting van UKE en valt aan d.m.v. linkse instap ZENKUTSU DACHI met een linkse SEIKEN CHUDAN OI TSUKI.
3. UKE blokt met een linkse SEIKEN SOTO UKE, grijpt de geblokte aanvalsarm van TORI vast en trekt deze naar links zijwaarts, gelijktijdig met deze trek brengt UKE het linker been terug uit KUMITE DACHI naar NEKO ASHI DACHI en maakt rechts CHUDAN MAWASHI GERI op de nieren van TORI, waardoor TORI reageert door rechtop te komen.
4. Hierna maakt UKE links CHUDAN MAWASHI GERI op de maag van TORI waardoor TORI voorwaarts buigt en UKE de gelegenheid geeft na links te zijn doorgestapt in ZENKUTSU DACHI rechts SEIKEN TATE TSUKI naar het hoofd / gezicht van TORI te maken.
5. Hierna komen beide Karatega’s terug op de beginafstand in KUMITE DACHI en wordt vanuit FUDO DACHI afgegroet.

5e Kyokushin Kumite

# Explanation
1. Beide Karateka’s komen na begroet te hebben vanuit FUDO DACHI in KUMITE DACHI (links voor) op ongeveer drie meter van elkaar.
2. TORI gaat nu rechtsvoor bewegend in KUMITE DACHI voorwaarts in de richting van UKE en valt aan d.m.v. linkse instap ZENKUTSU DACHI met een linkse SEIKEN JODAN OI TSUKI.
3. UKE blokt links SEIKEN UCHI UKE en pakt d.m.v. TENSHO met de linkerhand de onderarm van de aanvalsarm van TORI vast, plaatst daar zijn rechterhand plat bij en trekt TORI schuin links naar zich toe, waardoor TORI hoofdzakelijk op zijn voorste been steunt.
4. Hierna wordt door UKE rechts KANSETSU GERI gemaakt naar de voorste knie van TORI. TORI zakt nu door op deze "geblesseerde" knie schuin met zijn rug naar UKE, maar blijft wel rechtop zitten en kijkt UKE aan.
5. UKE draait na de KANSETSU GERI door en maakt links USHIRO GERI over het hoofd van TORI. UKE trekt na de schop het actiebeen terug en draait nu volledig door tot links voor in KUMITE DACHI. Een zeer belangrijk onderdeel van deze KUMITE is de balans na USHIRO GERI.
6. Hierna komen beide Karatega’s terug op de beginafstand in KUMITE DACHI en wordt vanuit FUDO DACHI afgegroet.

6e Kyokushin Kumite

# Explanation
1. Beide Karateka’s komen na begroet te hebben vanuit FUDO DACHI in KUMITE DACHI (links voor) op ongeveer drie meter van elkaar.
2. TORI gaat nu bewegend in KUMITE DACHI voorwaarts en maakt zodra de afstand t.o.v. UKE gunstig is rechts CHUDAN YOKO GERI hard en recht op de maag van UKE.
3. UKE moet nu drie dingen tegelijk doen n.l. links blokken met HAITO UKE, links vanuit KUMITE DACHI terug stappen tot NEKO ASHI DACHI en als derde de rechtervuist in de zij terugtrekken. Door het blokken met HAITO UKE van UKE komt TORI bijna geheel met zijn rug naar UKE toe te staan in SANCHIN DACHI.
4. Hiermede stelt TORI UKE in de gelegenheid een goede GIN GERI te maken met het rechterbeen. Na deze GIN GERI moet UKE doorstappen rechts voor in ZENKUTSU DACHI en maakt links SEIKEN TATE TSUKI naar het hoofd van TORI.
5. Hierna komen beide Karatega’s terug op de beginafstand in KUMITE DACHI en wordt vanuit FUDO DACHI afgegroet.