Kihon (本)

Alphabetic Japanese-Kanji-English Budo Dictionary

Kihon vormt de basis voor het leren bewegen en wordt opgevolgd door Renraku Waza (combinatietechnieken) en Renzoku Waza (opvolgtechnieken gekoppeld aan een logische manier van bewegen). In vrijwel alle Dojo's in de wereld wordt er lesgegeven in de eigen taal, maar met gebruik van de Japanse termen. Iedere karateka moet deze Japanse woorden en uidrukkingen dus eigen maken om zo, na het horen van een term of een combinatie van termen, de juiste stand, stoot of trap, uit te voeren. In het onderstaande overzicht zijn de meest gebruikte technieken en termen opgenomen:

Waza Basics Basis
BUKI WEAPONS WAPENS
Chusoku
(中足)
Ball of the Foot with Toes Pulled Back Bal van de Voet, met tenen opgetrokken
Haisoku
(背足)
Instep of the Foot with Toes bunched into fist Bovenkant voet (Wreef), met de tenen bij elkaar
Kakato
(踵)
Ushiro Kagato
(後ろ踵)
Heel

Backside of the Heel
Hiel

Achterkant van de Hiel
Sokuto
(足刀)
Outside Edge of the Foot Zijkant voet ( yoko geri )
Teisoku
(低足)
Arch of the Foot Voetzool ( soto mawashi geri )
Sune
(脛)
Shin Scheenbeen
Hiza
(膝)
Knee Knie
Haito
(背刀)
Inner Knife / Ridge Hand Duimzijde hand
Haisho
(背掌)
Back of the Hand Bovenkant hand
Sei ken (正拳)
Tate ken (縦拳)
Ura Ken (裏拳)
Forefist (closed fist)
Vertical Fist
Back Fist
Voorkant Vuist
Rechte Vuist
Omgekeerde Vuist
Tettsui
(鉄槌)
Hammer Fist Hamer Vuist
Ippon Nukite
(一本.貫手)
One Finger Spear Hand Wijsvinger Speerhand (Vingersteek)
Nihon Nukite
(二本.貫手)
Two Finger Spear Hand Twee vindgers Speerhand (Vingersteek)
Yonhon Nukite
(貫手)
Hira Nukite
(平貫手)
Four Finger Spear Hand

Horizontal Spear Hand
Viervingers Speerhand (Vingersteek)

Horizontale Speerhand
Shotei
(掌底)
Palm Heel / Bottom of the Palm Handpalm
Shuto
(手刀)
Knife Hand Handkant Slag
Uraken
(裏拳)
Backfist Achterkant vuist
Hiraken
(平拳)
Flat Fist Beren Klauw
Naka Yubi Ippon Ken
(中指一本拳)
Middle Finger Knuckle Fist Middelvinger kneukelvuist
Oyayubi Ippon Ken
(親指一本拳)
Thumb Knuckle Fist Duimstoot
Ryuto Ken
(竜頭拳)
Dragon's Head Fist Drakenkop (Vuist niet geheel gesloten )
Keiko
(鶏口)
Chicken Beak Vogelbek
Koken
(吭拳)
Wrist Top Bovenkant Pols
Toho
(刀峰)
Sword Peak Hand Slag op de keel met bin. kant D. en W. vinger
Hiji
(肘)
Empi
(猿臂)
Elbow Elleboog
 
DACHI STANCES STANDEN
Fudo Dachi
(不動立ち)
Immobile Stance Beginstand, voeten op schouderbreedte, tenen iets naar buiten, vuisten voor het lichaam.
Heisoku Dachi
(閉足立ち)
Closed Foot Stance Aandachtshouding, voeten tegen elkaar, de handen zijn hierbij open en ontspannen tegen de buitenzijde van de dijbenen geplaatst. Hierna volgt vaak een Japense groet.
Musubi Dachi
(結び立ち)
Open Foot (connected) Stance Hielen tegen elkaar, tenen naar buiten, de handen zijn voor het kruis open en gestrekt in elkaar (links over rechts).
Heiko Dachi
(並行立ち)
Parallel Stance Parallelstand, voeten op schouderbreedte naast elkaar en parallel naar voren.
Soto Hachi Ji Dachi
(外八字立ち)
Outside Character "8" Stance Voeten op schouderbreedte, tenen naar binnen.
Uchi Hachi Ji Dachi
(内八字立)
Inside Character "8" Stance Voeten op schouderbreedte, hielen naar buiten.
Sanchin Dachi
(三戦立ち)
Three Point Stance Zandloperstand. Driehoek stand waarin voeten 45° naar binnen wijzen. Zij vormen een driehoek waarbij de richtlijn van een stoot door de punt heen gaat.
Moro Ashi Dachi
(両足立ち)
1 Foot Forward (2 foot) Stance Schouderbreedte, waarbij de voeten nu recht naar voren Ene voet voor de andere (rechts voor links).
Kokutsu Dachi
(後屈立ち)
Back Leaning Stance Achterwaartse stand, letterlijk: ‘achterste-knie-gebogen-stand’. 70% van het gewicht op het achterste been, 30% op het voorste. Hielen op één lijn, voeten in een hoek van 90°, knie van achterste been naar buiten gedrukt.
Neko Ashi Dachi
(猫足立ち)
Cat Stance Katstand (Neko=kat). Korte stand, gewicht bijna geheel gedragen door achterste been (90%), waarbij de spanning van de knie naar binnen is gericht. De voorste voet staat alleen met de bal van de voet op de grond, de achterste is ongeveer 45° gedraaid.
Kake Dachi
(掛け立ち)
Hooked Stance Gehoekte Stand. Eindstand na een sprong naar voren (met de bedoeling iemand weg te duwen).
Zenkutsu Dachi
(前屈立ち)
Forward Leaning Stance Voorwaartse stand, letterlijk: ‘voorste-knie-gebogen-stand’. Voorste knie buigt zover dat je je tenen net niet meer kan zien (lichaam recht!), achterste been gestrekt, voeten in een hoek van 45° en op ‘schouderbreedte’ uit elkaar (‘twee lijnen’).
Kiba Dachi (騎馬立ち)
Yonjugodo Kiba Dachi (四十五度騎馬立ち)
Kujudo Kiba Dachi (九十度騎馬立ち)
Horseback Stance
Forty-Five Degree Horse Riding Stance
Ninety Degree Horse Riding Stance
Zijwaartse stand, ook wel ruiterstand genoemd.
45
90
Shiko Dachi
(四股立ち)
Sumo Stance Sumo stand. Benen wijd, door de knieen gezakt, balans over beide voeten (45° naar buiten) verdelen en rug recht.
Tsuru Ashi Dachi
(鶴足立ち)
Crane Foot Stance Kraanvogel Stand. Stand op een been, het andere is opgetrokken.
Hachi ji Dachi / Yoi Dachi
(用意立ち)
Ready Stance Ook wel Yoi-dachi genoemd. Natuurlijke stand (letterlijk: 8-stand), voeten op schouderbreedte, hielen op een lijn, tenen wijzen iets naar buiten (voeten maken een hoek van 20-30°).
Uitgevoerd in een hoek van 45° bestaat ook (dit heet dan Uchi-hachiji-dachi).
Soshin Dachi
(壯鎭立ち)
Leg Crouching Fighting Position Gehurkte Stand (Garyu Kata)
Kosa Dachi
(交差立ち)
Cross Step Stance Overstap stand.
Kumite Dachi
(組手立ち)
Fighting Stance Gevechtshouding
Han Zenkutsu dachi
(半前屈立)
Sho Zenkutsu-dachi
(小前屈立)
Small Forward Leaning Stance

Short Forward Leaning Stance
Kleine Zenkutsu Dachi Stand (Bo). Han = Half.

Smalle Zenkutsu Dachi Stand
Soegoshi dachi Bo Stance, like Sumu Shiko Dachi: voorste voet recht naar voren achterste voet wijst naar achteren (Bo)
Tei Kokutsu dachi Bo Stance Als kokutsu dachi maar achterste voet wijst naar buiten (90 graden). Voeten op de grond (Bo).
Kamae (構) Posture Lichaamshouding
Hidari Ashi Mae (左足前)
Migi Ashi Mae (右足前)
Left Foot Forward
Right Foot Forward
Linker voet naar voren
Rechter voet naar voren
Hidari Ashi Sagaru (左足下がる)
Migi Ashi Sagaru (右足下がる)
Left Foot Backward
Right Foot Backward
Linker voet naar achteren
Rechter voet naar achteren
 
TSUKI WAZA PUNCHING TECHNIQUES STOOT TECHNIEKEN 突き伎
Seiken Oi Tsuki
(追突き)
Punch with the lead arm Meestoten
Seiken Gyaku Tsuki
(逆突き)
Reverse Punch Tegenovergesteld Stoten
Seiken Morote Tsuki
(双手突き)
Two-Handed Punch Beide handen ( Dubbele vuiststoot)
Seiken Ura Tsuki
(裏突き)
Upside-down Fist punch into solar plexus area Reverse Vuiststoot naar solar plexus
Seiken Kagi Tsuki
(鍵突き)
Hook Punch Hoek Stoot
Seiken Mawashi Tsuki
(回し突き)
Roundhouse Punch Cirkel Stoot
Seiken Shita Tsuki
(下突き)
Lower Punch Lage Stoot Recht Voorwaarts
Seiken Awase Tsuki
(合わせ突き)
Two-Handed Punch (Gekisai Dai) Beide handen ( Dubbele vuiststoot)
Seiken Yama Tsuki
(山突き)
Two-Handed Punch,
combination of Ura Tsuki and Oi Tsuki
(Bassai Dai)
Beide handen (Dubbele vuiststoot)
Seiken Tate Tsuki
(縦突き)
Vertical Punch Vertikale Vuist Stoot
Seiken Jun Tsuki
(順突き)
Side (corresponding) Punch Stoot opzij (kiba dachi oi-tsuki)
 
UCHI WAZA STRIKING TECHNIQUES AANVALLENDE TECHNIEKEN 打ち枝
Seiken Ago Uchi
(正拳顎打ち)
Chin / Jaw Strike Trekstoot naar de kin. De vuisten staan verticaal naast de schouders.
Shuto Sakotsu Uchi
(手刀锁骨打ち)
Knife-hand strike to Collarbone Slag van boven naar het sleutelbeen
Shuto Sakotsu Uchi Komi
(手刀锁骨打ち込み)
Driving Knife-hand strike to Collarbone Slag naar voren, sleutelbeen
Shuto Uchi Uchi
(手刀内打ち)
Inside Knife-hand strike to side Face Slag naar de binnenkant van de hals
Shuto Ganmen Uchi
(手刀顔面打ち)
Knife-hand strike to Side Face Slag naar de slaap
Shuto Hizo Uchi
(手刀脾臓打ち)
Knife-hand strike to Ribs Slag naar de ribben
Uraken Ganmen Uchi
(裏拳顔面打ち)
Face Strike Zweepslag naar voren. Beide vuisten onder de kin.
Uraken Oroshi Ganmen Uchi
(裏拳顔面下ろし打ち)
Descending Face Vuistslag met de achterkant op het aangezicht. De slag komt uit de nek en gaat van boven naar beneden.
Uraken Sayu Ganmen Uchi
(裏拳左右打ち)
Left and Right Strike Zijwaartse zweepslag op ooghoogte naar aangezicht. Vuisten staan voor de borst tegen elkaar.
Uraken Hizo Uchi
(裏拳脾臓打ち)
Spleen Strike Zijwaartse zweeplag naar de milt. Vuisten staan verticaal onder elkaar voor de buik.
Uraken Mawashi Uchi
(裏拳まわし打ち)
Roundhouse Strike Ronde slag naar het achterhoofd. Vuist komt van achter bij de rug vandaan.
Tettsui Oroshi Gamnen Uchi
(鉄槌顔面下ろし打ち)
Hammer Fist Descending on to Face Hamer Vuist Slag van bovenaf naar hoofd
Tettsui Kome Kami Uchi
(鉄槌米噛み打ち)
Hammer Fist to Temple Hamer Vuist Slag naar slaap
Tettsui Hizo Uchi
(鉄槌脾臓打ち)
Hammer Fist to Spleen Hamer Vuist Slag naar milt
Tettsui Mae Yoko Jodan Uchi Uchi
(鉄槌 前 横 上段 内 打ち)
Upper Hammer Fist to Side from inside to Face Hamer Vuist Slag binnenwaarts naar hoofd
Tettsui Mae Yoko Chudan Uchi Uchi
(鉄槌前横 中段 内打ち)
Hammer Fist to Side from inside to Body Hamer Vuist Slag binnenwaarts naar lichaam
Tettsui Mae Yoko Gedan Uchi Uchi
(鉄槌前横 下段 内打ち)
Lower Hammer Fist to Side from inside to Body Hamer Vuist Slag binnenwaarts naar lichaam
Tettsui Yoko Jodan Uchi
(鉄槌 横 上段 内 打ち)
Upper Hammer Fist to Face Hamer Vuist Slag naar hoofd
Tettsui Yoko Chudan Uchi
(鉄槌横 中段 内打ち)
Upper Hammer Fist to Body Hamer Vuist Slag naar lichaam
Tettsui Yoko Gedan Uchi(鉄槌横 下段 内打ち) Lower Hammer Fist to Body Hamer Vuist Slag naar lichaam
Shotei Jodan Uchi
(掌底 内 打ち)
Upper Palm Heel Hand Strike Handpalm slag naar boven
Shotei Chudan Uchi
(掌底 中段 打ち)
Middle Palm Heel Hand Strike Handpalm slag naar midden
Hiji Chudan Ate
(中段 肘当て)
Elbow Strike Elleboog stoot
Hiji Mae Chudan Ate
(前 中段 肘当て)
Forward Elbow Strike Elleboog stoot naar voren
Hiji Age Jodan Ate
(内 揚 肘当て)
Rising Elbow Strike Elleboog stoot direct omhoog met vuist langs oor
Hiji Ushiro Ate
(後ろ 肘当て)
Backwards Elbow Strike Elleboog st. naar achteren
Haito Jodan Uchi
(内 背刀打ち)
Upper Inner Knife Hand Strike Slag met duimkant van de hand naar boven
Haito Chudan Uchi
(中段 背刀打ち)
Middle Inner Knife Hand Strike Slag met duimkant van de hand naar middan
Haito Gedan Uchi
(下段 背刀打ち)
Lower Inner Knife Hand Strike Slag met duimkant van de hand naar beneden
Haito Morote Jodan Uchi
(諸手 内 背刀打ち)
Upper Double Inner Knife Hand Strike Dubbele slag met duimkant van de handen naar boven
Haito Morote Chudan Uchi
(諸手 中段 背刀打ち)
Middle Double Inner Knife Hand Strike Dubbele slag met buitenkant van de handen naar midden
Haishu Jodan Uchi
(内 背手打ち)
Upper Back of the Hand Strike Slag met buitenkant van de hand naar boven
Haishu Chudan Uchi
(中段 背手打ち)
Middle Back of the Hand Strike Slag met duimkant van de hand naar midden
Yohon Nukite
(四本贯手)
Spear Hand Strike Speerhand (gestrekte vingers) slag
Koken Uchi
(弧拳打ち)
Bent Wrist Strike Slag met de pols. De hand heeft een snavelvormige vorm, waarbijde duim tegen de ringvinger drukt.
Hiraken Uchi
(平拳打ち)
Flat Fist Strike Slag met gebogen vingerts
Oyayubi Ken Uchi
(亲指一本拳)
Thumb Nuckle Strike Slag met de Voorknokkel van de Duim.
Ryuto Ken Uchi
(竜头拳)
Dragons Head Fist Strike Slag met Voorknokkel van de Wijsvinger
Keiko Uchi
(鶏口打ち)
Beak Hand Strike Slag met de Vingers in de vorm van een Snavel.
Toho Uchi
(刀锋打ち)
Sword Peak Hand Strike Slag met open Hand, waarbij wordt geraakt met het stukje tussen Duim en Wijsvinger.. De Slag is gericht naar de Keel.
 
UKE WAZA BLOCKING TECHNIQUES BLOK TECHNIEKEN 打伎
Seiken Jodan Uke Upper Block Blok op een hoge stoot
Seiken Soto Uke Middle Area Outside Block Blok van buitenaf
Seiken Uchi Uke Middle Area Inside Block Blok van binnenuit
Seiken Gedan Barai Lower Block Blok naar beneden
Seiken Uchi Uke Gedan Barai Double Middle Area Inside Block Dubbel blok van binnenuit
Seiken Morote Gedan Barai
Seiken Kake Wake Uke
Double Lower Block Dubbel blok naar beneden
Seiken Manji Uke Double block, combining a lower level sweeping block and upper level rising block Dubbel blok, combinatie van een blok naar beneden en naar boven
Shotei Jodan Uke High Palm Heel Block Hoge Handpalm blok
Shotei Chudan Uke Middle Palm Heel Block Midden Handpalm blok
Shotei Gedan Uke Low Palm Heel Block Lage Handpalm blok
Shotei Oase Uke Palm Heel press down Block Neerwaards Handpalm blok
Shotei Uchi Uke Gedan Barai Palm Heel Double Middle Area Inside Block Handpalm dubbel blok van binnenuit
Shotei Morote Gedan Uke Double Low Palm Heel Block Dubbele Lage Handpalm blok
Shotei Yumi Uke (掌底弓受け) Palm Heel Bow Block Handpalm Boog blok
Shuto Jodan Uke Knife-hand Upper Block Open-hand Blok op een hoge stoot
Shuto Soto Uke Knife-Hand Middle Area Outside Block Open Hand Blok van buitenaf
Shuto Uchi Uke Knife-Hand Middle Area Inside Block Open Hand Blok van binnenuit
Shuto Gedan Barai Knife-Hand Lower Area Block Open Hand Blok naar beneden
Shuto Jodan Uchi Uke Knife Hand upper inside Block Open Hand Block op een hoge stoot van binnenuit.
Shuto Jodan Juji Uke Upper Knife Hand Crossed or X Shaped Block Open Hand gekruisd blok naar boven
Shuto Gedan Juji Uke Knife Hand Crossed or X Shaped Block Open Hand gekruisd blok naar beneden
Shuto Morote Gedan Uke Both Knife-Hands Lower Block Dubbel Open Hand blok naar beneden
Shuto Mawashi Uke Circural Knife Hand Block Draaiend Handkant blok
Shuto Mae Mawashi Uke Circular Block Dubbele spaakwiel wering naar voren
Kake Morote Jodan Uke Supported High Hooking Block Ondersteunde Haakwering
Kake Ura Morote Jodan Uke Supported High Reversed Hooking Block Ondersteunde Omgekeerde Haakwering
Haito Uchi Uke Inner Knife-Hand Middle Inside Block Blok van binnenuit met Duimzijde hand
Hiji Chudan Uke Elbow Middle Block Midden blok met Elleboog
Koken Jodan Uke Wrist Upper Block Hoog blok met Pols
Koken Chudan Uke Wrist Middle Block Midden blok met Pols
Koken Gedan Uke Wrist Lower Block Laag blok met Pols
Sune Uke (脛受け) Shin Block Blok met Scheenbeen
 
GERI WAZA KICKING TECHNIQUES SCHOP TECHNIEKEN 蹴り伎
Hiza Ganmen Geri Knee Face Kick Knietje naar het gezicht
Gin Geri Groin Kick Schop naar het kruis ( Met de wreef )
Jodan Mae Geri Hoge Front Kick Hoge Voorwaartse schop
Chudan Mae Geri Middle Front Kick Voorwaartse schop naar midden
Chusoku Jodan Mawashi Geri High Roundhouse Kick with Ball of Foot Hoge Cirkelvormige schop met de bal van de voet
Haisoku Jodan Mawashi Geri
Mawashi Kubi Geri
High Roundhouse Kick with Instep of Foot
Roundhouse Kick to the Neck (Instep of Foot)
Hoge Cirkelvormige schop met de wreef van de voet
Cirkelvormige schop met de wreef van de voet naar de Nek
Chusoku Chudan Mawashi Geri Middle Roundhouse Kick with Ball of Foot Cirkelvormige schop met de bal van de voet naar midden
Haisoku Chudan Mawashi Geri Middle Roundhouse Kick with Instep of Foot Cirkelvormige schop met de wreef van de voet naar midden
Chusoku Gedan Mawashi Geri Low Roundhouse Kick with Ball of Foot Lage Cirkelvormige schop met de bal van de voet
Haisoku Gedan Mawashi Geri Low Roundhouse Kick with Instep of Foot Lage Cirkelvormige schop met de wreef van de voet
Heisoku Jodan Uchi Mawashi Geri Inside Crescent Kick Van binnen naar buiten hoge schop
Chusoku Mae Keage Front Rising Kick Hoog voorwaartse rek schop
Sokuto Yoko Keage Side Rising Kick Zijwaartse rek schop
Teisoku Soto Mawashi Keage Outside Crescent Kick Van buiten naar binnen hoge schop
Heisoku Uchi Mawashi Keage Inside Crescent Kick Van binnen naar buiten hoge schop
Kansetsu Geri Joint Kick Zijwaartse schop, naar de knie
Chudan Yoko Geri Side Kick Zijwaartse schop
Jodan Yoko Geri Side Kick Zijwaartse schop
Chudan Ushiro Geri Back Kick Achterwaartse schop
Jodan Ushiro Geri Back Kick Achterwaartse schop
Jodan Ushiro Mawashi Geri Back Kick Achterwaartse schop
Chusoku Ago Geri Chin / Jaw Kick Schop naar de kin gericht
Kakato Mae Jodan Geri Front Heel Kick Schop naar voren, met de hiel
Kakato Mae Chudan Geri Front Heel Kick Schop naar voren, met de hiel
Kakato Mae Gedan Geri Front Heel Kick Schop naar voren, met de hiel
Kagato Soto Oroshi Geri Descending Front Heel Kick Schop van boven naar beneden, met de hiel
Kagato Uchi Oroshi Geri Descending Front Heel Kick Schop van boven naar beneden, met de hiel
Tobi Mae Geri Jumping Front Kick Springende voorwaartse schop
Tobi Mae Nidan Geri Jumping Front Kick Springende voorwaartse schop
Tobi Mae Yoko Geri Jumping Front Kick Springende voorwaartse schop
Tobi Ushiro Mawashi Geri Jumping Front Kick Springende voorwaartse schop
 
NERAIDOKORO KOGEKIHOKON TARGETS & DIRECTIONS DOELEN & RICHTINGEN
Age Rising Opwaarts 上げ
Ago Chin or Jaw Kin of Kaak
Ashi Foot or Leg Zowel Voet als Been, maar ook stap maken
Ashikubi Ankle Enkel 足首
Atama Head Hoofd
Chudan Middle Level (Abdomen) Midden ofwel middengedeelte van het lichaam (Buik) 中段
Ganmen Face Gezicht 顔面
Gedan Lower Level Laag ofwel het lage deel van het lichaam 下段
Gyaku Reverse Omgekeerd
Hanmi Half Facing Half Toekeren 半身
Hana Nose Neus
Hara Belly/Abdomen Buik/Onderbuik
Hidari Left Links
Hiza / Hittsui Knee Knie
Hizo Spleen Milt 脾臓
Jodan Upper Level Hoog ofwel hode deel van het lichaam 上段
Kake Hooked Gehoekt 掛け
Kao Face Gezicht
Kansetsu Joint (of limb) Gewrichten 関節
Kata Shoulder Schouder
Ken / Kobushi Fist Vuist
Kintama / Kin / Gin Groin, Testicles Kruis (Geslachtsdelen ) 金玉
Komekami Temple of the Head Zijkant van hoofd
Kote Forearm Onderarm 小手
Koshi Hips Heupen
Kubi Neck Nek
Kuchi Mouth Mond
Mae Front, Forward Recht vooruit
Mawashi Round, Circular Rond ( Cirkel ) 回し
Me Eyes Ogen
Migi Right Rechts
Mimi Ear Oor
Momo Thighbone Dijbeen
Mune Chest Borst
Naname Diagonal Diagonaal 斜め
Nodo Throat Strot
Oroshi Descending Neerwaarts, van bovenaf 下ろし
Oi Lunge Mee
Otoshi Falling / Downwards Vallend / Neerwaarts
Rokkotsu Rib(s) Ribben 肋骨
Sakotsu Collarbone Sleutelbeen 鎖骨
Sayu Left and Right Links en rechts Zijwaarts 左右
Seika Tanden One's centre Iemands centrum 臍下丹田
Shita Hara Lower Abdomen Lagere Onderbuik 下腹
Soto Outside Buitenwaarts
Suigetsu Solar Plexus Solar Plexus 水月
Tate Vertical Verticaal
Te Hand Hand
Tobi Jumping Sprong 跳び
Uchi Inside Binnenwaarts
Ude Arm Arm
Ura Reverse, Backwards Tegenovergesteld
Ushiro Back (direction) Achterwaarts 後ろ
Zen Wan / Gai Wan / Nai Wan Forearm / Outer Arm / Inner arm Onderarm / Buiten Onderarm / Binnen Onderarm 前腕 / 外腕 / 内腕
Yoko Side (direction) Zijwaarts
 
Kihon Jutsugo Basic Terminology Basis Terminologie
Agura Informal Sitting with legs crossed Informeel Zitten met gekruisde benen
Anza Relaxed Sitting Ontspannen Zitten
Arigato Thank you Dank U ありがとう
Arigato Gozaimasu Thank you (more polite) Hartelijk Dank ありがとうございます
Ate Smash Dreun
Barai Sweep, block, parry Zwaai, blok, afweren
Bo Wooden staff Houten staf
Budo Martial Way Weg (do) van de krijger (bu)
Bunkai Application (analysis), Interpretation of kata techniques Uitleg van een kata, interpretatie van delen van kata
Dachi Stance Stand
Dan Grade (Black Belt) Graad (Zwarte band)
Do The Way De weg
Dojo Training Hall (Way place) Budo trainingzaal 道場
Dojo Kun'yu Dojo rules Dojo regels 道場訓諭
Dogi (Gi) Karate Uniform (Way clothes) Karatepak 道着
Domo Arigato Gozaimasu Thank you very much (present) Hartelijk Dank (nu) どうもありがとうございます
Domo Arigato Gozaimashita Thank you for what you’ve done Hartelijk Dank (voor wat je gedaan hebt) ありがとうございました。
Fumikomi Stomp Stomp
Fumiashi Step (with a change of feet) Wisselpas (gewone pas)
Geiko / Keiko Practice / Exercize Trainen / Oefenen 稽古
Geri Kick Schop
Hai Yes Ja はい
Hajime Begin Beginnen 始め
Hanshi Honorable Master Hoogwaardige Leraar
Ibuki Forced Tension Breathing Onder druk uitademen
Iie No Nee いいえ
Jisen Kumite Full-Contact Fighting Full-Contact Gevecht
Juji Cross Kruis
Jyu Kumite Free Fighting Vrij vechten 由自組手
Kai Association Vereniging, samenwerken
Kage / Kagi / Kaki Hook Gehaakt
Kan Building Gebouw
Kamaete Take Ready Position Neem gevechtshoudig aan
Karategi Karate uniform Karate pak 空手着
Karateka Karate practitioner Karate beoefenaar 空手家
Kata Solo Form or Patern Aaneengesloten serie technieken 型; 形
Keage Snap 'Snappen'
Kekomi Thrust Stoten
Ken Fist Vuist
Ki Inner Energy Innerlijke energie
Kiai Explosive Scream Explosieve Schreeuw 気合い
Kiai Irete With Explosive Energy Met explosieve energie
Kiba Horse Paard
Kihon Basics Basis technieken 基本
Kihon-ido Moving Basics Bewegende Basis technieken 基本移動
Kihon Waza Basic Techniques Basis technieken
Kime Focus Focusen concentreren
Kiritsu Stand up (beginning of the class) Sta op (begin van de les) 起立
Kobudo Art of Weapons Wapen kunst
Kohai Junior Student Lager in graad
Kokusai International Internationaal
Kosa Switch (L-R or R-L) Kruisen of (wisselpas)
Kotai Switch (partners switch places) Wisselen
Kumite Fighting Exercise Gevecht 組手
Kyokushin Ultimate Truth Uiterste Waarheid
Kyu Rank (below Black Belt) Rang (onder de zwarte band)
Maai Interval (between opponents) Interval (tussen twee vechters)
Makiwara Striking Post (straw) Oefenmateriaal (Gevlochten stroo) 巻藁
Mawatte / Maware Turn Omdraaien 回って
Moichido One more time Nog een keer もう一度
Mokuso Meditation (silent thought) Meditatie (in stilte verzonken) 黙想
Mokuso Yame Cease meditation Meditatie stopppen 黙想止め
Morote With both hands Met beide handen 双手
Morote Waza Two Handed Techniques Twee Handen Technieken 双手伎
Mugorei No Counting (no commands) Zonder telling
Mushin Without Thought (no mind) Zonder na te denken
Musubi Open Open
Narande Line up Opstellen
Naore Return to Starting Position Terug keren naar startpositie 直れ
Neko Cat Kat
Ne Waza Ground Tecniques Grond Technieken 寝伎
Nogare Calm Controlled Breathing Rustig gekontroleerd ademhaling
Obi Belt Band
Okuriashi Shuffle Step (sending foot) Aansluitpas (achterste voet eerst en blijft achter)
Onegai Shimasu Please, help me (polite) Alstublieft, help me お願いします
Osu Patience and Determination Budo groet
Rei (.. ni Rei) Bow (Bow to ..) Buig (Buig naar)
Ritsurei Standing Bow Staande groet
Ryu Style / Way / Method Stijl / Manier / Methode
Renmei Federation Federatie
Renma Polishing Training
Renzuku Waza Combinations in the same direction Combinaties met behoud van dezelfde richting 連続
Seiretsu Line up by rank Opstellen naar graad 整列
Seishin Spirit Spirit
Seito Student Student
Seiza Formal Kneeling (correct sitting) Knieenzit 正坐
Sempai Senior Student / Mentor Ervaren Student / Mentor
Sensei Teacher Leraar
Sensei Nitaishite Rei Bow to the Teacher Groet de Leraar 先生に対して礼
Semete You are the Attacker Je bent de Aanvaller 攻め手
Shihan Master Meester
Shihan Nitaishite Rei Bow to the Shihan Groet de Shihan 師範に対して礼
Shinden Dojo Shine Tempel
Shinden Nitaishite Rei Bow to the Dojo Shine Groet de Dojo Tempel 神殿に対して礼
Shomen Front Voorkant
Shomen Nitaishite Rei Bow to the Front of the Dojo Groet de voorkant van de Dojo 正面に対して礼
Shitsurei Shimasu Excuse me Verontschuldig me 失礼します
Sokutei
Sokutei Furi Geri (5e pinan)
Sole of the Foot Voetzool 足底
Sosai President President
Tameshiwari Breaking Test Breektest
Tanden Center of Body (below navel) Centrum van het licham (Navel)
Tate Vertical Verticaal
Tonfa Batons Houten Slagwapen
Tori te You are the Attacker Je bent de Aanvaller
Uke te You are the Defender Je bent de Verdediger 払い手
Waza Technique(s) Techniek
Woshi / Yoishi Continue Ga verder
Yame Stop Stoppen 止め
Yasume Relex, at Ease Ontspan 休め
Yoi Ready Klaar 用意
Yoi Ready Klaar 用意
Yudansha Black Belt Holder Zwartebander
Zanshin Remain Alert (remaining mind) Wees allert
Zarei Sitting Bow Zittende groet
Zazen Sitting Meditation Zittende meditatie
Zenkutsu Front Front
 
Kazu Numbers Nummers (Tellen)
There are two numerical systems in the Japanese language. The ichi-system is used with counters such as -ji which indicates the time. The hitotsu-system is used independently without counters. The hitotsu-system goes up to 10 and cannot be used for counting people, time or money.
Ichi (Hitotsu, Itsu) One Een 一; 壱
Ni (Futatsu) Two Twee 二; 弐
San (Mittsu) Three Drie 三; 参
Shi, Yon (Yottsu) Four Vier 四; 肆
Go (Itsutsu) Five Vijf 五; 伍
Roku (Muttsu) Six Zes 六; 陸
Shichi, Nana (Nanatsu) Seven Zeven 七; 漆
Hachi (Yattsu) Eight Acht 八; 捌
Kyuu (Kokonotsu) Nine Negen 九; 玖
Juu (Too) Ten Tien 十; 拾
Juu-ichi Eleven Elf 十一
Niju Twenty Twintig 二十
Sanju Thirty Dertig 三十
Hyaku Hundred Honderd 百; 陌
Sen Thousand Duizend 千; 阡
 
Taikai Jutsugo Toernooi Terminologie
Senshuken Taikai Kampioenschaps Toernooi
Shiai Wedstrijd / Toernooi
Shiai-jo Wedstrijdmat / veld
Shobu Wedstrijdronde
Saiko Shinpan-Cho Toernooi Hoofdscheidsrechter
Shinpan-Cho 2e Hoofdscheidsrechter
Fuku Shinpan-Cho 3e Hoofdscheidsrechter
Shinpan Scheidsrechter
Shushin Scheidsrechter
Fukushin Hoekrechter (Hulpscheidsrechter)
Fukushin Shugo Referees' Conference Scheidsrechters Gesprek
Hata Flag Vlag
Aka Red Rood
Shiro White Wit
Kuro Black Zwart
Otagai Training partner / Opponent Training partner / Tegenstander
Otagai Ni(taishite) Face towards Opponent / Training Partner Richt je naar je tegenstander / Training partner
Otagai Nitaishite Rei Bow to Each Other Groet elkander 御互いにに対して礼
Shomen Muite Face to the jury Gezicht naar de jury tafel
Matte Wait Wacht
Zokko Resume Fighting Vervolg het gevecht
Hantei Decision Beslissing
Hantei Gachi Decision Overwinning op Beslissing
Waza Ari Half Point (has a technique) Half Punt
Awasete Ippon Gachi Adds Up to One Point Twee halve punten vormen samen een vol punt en de Overwinning
Ippon Gachi One Point Vol Punt en de Overwinning
Gachi Win Overwinning
Hikiwake Draw, Tie Onbeslist
Encho Overtime Round (extension) Verlenging
Encho-sen (shobu hantei) Opnieuw verlenging, maar de scheidsrechters moeten nu een beslissing nemen (sen = opnieuw).
Mitomezu No score Niets aan de hand.
Fumei / Miezu No score, seen nothing. Niets gezien.
Chui Warning Informele waarschuwing
Genten Penalty Officiele waarschuwing
Shikaku Disqualification Diskwalificatie
 
Algemene Wedstrijdregels
1. Opkomen en verlaten van Mat door Scheidsrechtersteam:
* Opkomen van de mat De Scheidsrechter betreedt, gevolgd door de vier hoekrechters, de Mat aan de rechterzijde (Shiro) van de Jurytafel. De teamleden groeten eerst de Mat (Shiai-jo) en daarna de Jury.

Nadat eerst het oude team is gegroet, gaat het team naar de matzijde tegenover de Jurytafel en stelt zich op met het gezicht naar de Jury. De Scheidsrechter op de mat en de hoekrechters er net iets buiten.
De Scheidsrechter geeft achtereenvolgens de volgende commando's:
Shomen ni Rei (groet de Jury)
Mawatte (iedereen draait Ura met de klok mee - links voor rechts)
Rei (groet het Publiek)
Mawatte (Hoekrechters draaien Ura met de klok mee - links voor rechts)
Shushin ni Rei (Scheidsrechters groeten elkaar en gaan vervolgens naar de stoelen).
* Verlaten van de mat Als hun taak erop zit, gaat het team naar de matzijde tegenover de jurytafel en de scheidsrechter geeft dezelfde commando's als bij het opkomen van de mat. Nadat eventueel eerst het nieuwe team is gegroet, verlaat het team vervolgens de mat en groet daarbij eerst de Jury en vervolgens de Mat (Shiai-jo).
* Wisslen van teams Shinpan ni Rei
Het oude en nieuwe team stellen zich tegenover elkaar op en groeten (oude team de leiding).
 
Regels voor het gevecht
1. Opkomen en verlaten van Mat door Deelnemers:
* Deelnemers komen op De deelnemers staan klaar aan de rand van de Mat. De Scheidsrechter (Shushin) roept met het commando ‘Shiro’ en ‘Aka’ de Vechters op de Mat (Shiai-jo). De Vechters groeten (Osu) bij het opkomen van de Mat en stellen zich in Shizen Dachi op voor hun startlijn. De Scheidsrechter controleert bij de vechters de verplichte bescherming en de eventueel aanwezige bandage of tape op handen en gewrichten (met de paraaf of stempel van de Toernooiarts). De Coaches (één per deelnemer) nemen plaats buiten de Mat en zitten.

De Scheidsrechter geeft achtereenvolgens de volgende commando's:
Shomen ni Rei (groet de Jury; Scheidsrechter heeft rechterarm gestrekt naar Jury, hand Shotei en groet mee met Vechters.)
Shushin ni Rei (groet de Scheidsrechter; de Scheidsrechter beweegt de onderarmen met de vuisten van buitenaf naar zichzelf toe; de Vechters draaien zich om; Vechters en Scheidsrechter groeten).
Otagai ni Rei (groet elkaar; de Scheidsrechter beweegt de armen met de vuisten van buitenaf naar elkaar toe; de Vechters draaien naar elkaar toe en groeten elkaar (Scheidsrechter groet niet).
Kamaete (Gevechtshouding; de Scheidsrechter geeft dit ook `actief’ aan; controleert de Tijdwaarnemer en de Hoekrechters; vechters blijven achter de startlijn).
Hajime (Begin het gevecht!).
* Deelnemers verlaten de Mat Als de wedstrijd is afgelopen (en de beslissing is aangegeven) groeten de Vechters achtereenvolgens de Jurytafel, de Scheidsrechter en elkaar op dezelfde wijze als aan het begin van de wedstrijd. De Scheidsrechter geeft de Vechters opdracht om handen te schudden (Akushu) en de Mat te verlaten..
 
2. Commando’s en handelingen Scheids- en Hoekrechters:
* Scheidsrechtercommando’s Shomen Muite (gezicht naar de Jury; wijs met een gestrekte arm, hand Shotei, naar de Jury).

Kamaete (kom in de gevechtshouding).
Hajime (begin met vechten).
Yame (stop het gevecht; scheidsrechter komt tussen de Vechters en stopt het gevecht).

Shiro / Aka No Kai (deelnemers naar de startlijn).
Zokko (zet het gevecht voort, nadat de wedstrijd tussentijds is stopgezet; maar ook als er geen activiteit bij de deelnemers is te bespeuren wordt Zokko gebruikt).

Tori Masen (niets aan de hand).

Jikan (wo tomete kudasai) (stop de klok; melding aan de officiële Tijdwaarnemer(s), zonder dit commando gaat het aftellen gewoon door. Als bijvoorbeeld de Gi van een van de Vechters losraakt of er is er een Vechter geblesseerd en de Dokter wordt er bij geroepen; de tegenstander gaat in Seiza zitten met het gezicht naar de coach.

Fukushin Shugo (Scheidsrechter roept de Hoekrechters bijeen om een bepaalde situatie te bespreken; Scheidsrechter stopt de klok en zet de Deelnemers in Seiza achter hun startlijn met het gezicht naar de Coach; Fukushin Shugo moet snel en efficiënt gebeuren, daarna nemen de Hoekrechters weer vlot hun plaatsen in.
Als er een beslissing door de Hoekrechters moet worden herzien of voor de duidelijkheid nog moet worden aangegeven, dan vraagt de Scheidsrechter de Hoekrechters één voor één de beslissing aan te geven. Ook hier vanaf de Rechterkant beginnen en duidelijk met de rechterarm (hand Shuto) aanwijzen krachtig op de fluit blazen.

Dogi Gi (maak de kleding in orde; het gevecht wordt gestopt, de Vechters gaan naar hun startlijn en maken daar hun Gi op orde.

3. Scores tijdens gevecht:
Tijdens het gevecht kunnen scores, waarschuwingen en andere beslissingen alleen ontstaan door aangeven van minimaal twee hoekrechters. Een score of een officiële waarschuwing kan alleen worden gegeven bij een meerderheid van drie hoekrechters of twee hoekrechters en de scheidsrechter.
* Waze-ari (half punt) Een vechter krijgt een Waza-ari als de tegenstander:
• door een toegestane techniek zichtbaar is aangeslagen, maar binnen drie seconden het gevecht weer kan voortzetten (bij een Geri op het hoofd ook als de vechter licht uit balans is geraakt);
• zichzelf blesseert of het gevecht om de een of andere reden binnen drie seconden niet kan voortzetten.

Een vechter kan een half punt krijgen als de tegenstander:
• door een toegestane techniek volledig de balans verliest en een aantal meter naar achteren op de grond valt;
• door bijvoorbeeld met een voetveeg (Ashi Barai) neer wordt gehaald, direct gevolgd door een Gedan Tsuki (let op: geen contact en in een correcte houding / balans);

Als een vechter zelf struikelt of anderzijds door eigen toedoen het evenwicht verliest, dan hoeft dat geen consequenties te hebben.

* Awasete Ippon Gachi Twee halve punten vormen samen een vol punt en de overwinning (Awasete Ippon Gachi).

* Ippon Gachi (vol punt) Een vechter krijgt een vol punt (Ippon) en de overwinning (Gachi) als (bij) de tegenstander:
• door een toegestane techniek, bijvoorbeeld stoot (Tsuki) of schop (Geri) zichtbaar is aangeslagen en het gevecht niet binnen drie seconden kan voortzetten;
• de wil ontbreekt om de partij verder uit te vechten of binnen drie seconden niet door kan gaan, bijvoorbeeld als een vechter door conditiegebrek naar lucht staat te happen of zichzelf ernstig blesseert.

* Scheidsrechterprocedure bij scores De scheidrechter stopt op aangeven van de hoekrechters het gevecht en zet de vechters op de startlijn. Als de vechter zwaar is neergegaan moet de scheidsrechter eerst nagaan of de vechter geen ernstige blessure heeft, en roept eventueel de toernooiarts er bij (de tegenstander gaat in Seiza zitten met het gezicht naar de coach). Nadat dit is gebeurd kan de beslissing worden aangegeven (de vechters staan weer op de startlijn!).

De scheidsrechter loopt naar de rand van de mat (heeft dan overzicht op alle hoekrechters), noemt de hoekkleur van de vechter en telt hardop het aantal vlaggen inclusief de (eventuele) eigen beslissing. Het tellen begint met de dichtstbijzijnde hoek vanaf de rechterkant; geef elke tel duidelijk aan met een beweging van de rechterarm (hand Shuto) richting de betreffende hoek.

Vervolgens begeeft de scheidrechter zich weer richting de vechters, noemt de techniek en het soort beslissing. Voorbeelden hiervan:
• Aka, lchi, Ni, (Shushin) San; Jodan Mawashi Geri, Waza-ari.
• Shiro, lchi, Ni, San, Shi; Shita tsuki, Waza-ari, Awasete Ippon.
• Aka, lchi, Ni, San, Shi, Go; Ushiro Mawashi Geri, Ippon.

Bij Waza-ari wijst de scheidsrechter met gestrekte arm (Shuto, handpalm naar beneden) op borsthoogte naar de vechter), bij Ippon idem alleen schuin omhoog! Bij Waza-ari wordt het gevecht voortgezet (Zokko!), bij Ippon groeten de vechters af.

4. Overttredingen, waarschuwingen en diskwalificatie:
* Overtredingen De volgende handelingen worden beschouwd als een overtreding (Hansoku):
• Stoten en slagen op nek en gezicht (zelfs licht, met de hand of een elleboog raken: Ganmen Ouda);
• Schop in het kruis (Kinteki Kogeki);
• Kopstoten (Zu Tsuki);
• Schop direct naar voren gericht op het kniegewricht (Mawashi is toegestaan);
• Aanvallen van een tegenstander die al is neergegaan;
• Een tegenstander van achter aanvallen waarbij de ruggegraat wordt geraakt;
• Vastpakken (pak, armen en benen; Tsukami);
• Duwen (Shotei Oshi);
• Zich herhaaldelijk ontrekken aan het gevecht bijvoorbeeld door te vallen na een techniek te hebben gemaakt of anderszins een contactloze techniek te hebben gemaakt;
• Geen wil of kracht meer tonen om te vechten (Kakenige);
• Bij herhaling opzettelijk buiten de lijnen/ring stappen;
• Inactiviteit, weinig of geen technieken maken;
• Zich onbehoorlijke wijze gedragen zoals; spugen, smerig taal uitslaan, de band (Obi) losmaken of zich opzettelijk ontkleden;
• Elke andere actie die de scheidsrechters als overtreding kunnen beschouwen;
• Onsportief gedrag.

* Formele waarschuwing Een overtreding leidt tot een formele waarschuwing als deze wordt aangegeven door minimaal twee hoekrechters. De scheidsrechter kan de met geconstateerde overtreding meegaan en de vechter een waarschuwing geven (er is dan een meerderheid van drie!). De scheidrechter kan de overtreding op dat moment ook wegwuiven.

Wordt de overtreding door minimaal drie hoekrechters aangegeven, dan moet de scheidsrechter de wedstrijd stoppen (Yame) en de vechters op hun plek neerzetten (Shiro / Aka No Kai) en de overtreder een waarschuwing geven. Dat kan een informele waarschuwing zijn als het gaat om een lichte overtreding en er geen opzet in het spel is.

De eerste formele terechtwijzing is een officieuze waarschuwing (Chui), die overigens niet meeweegt in de beslissing aan het einde van het gevecht. Als de vechter al een Chui heeft, dan geeft de scheidsrechter bij een volgende overtreding een eerste officiële waarschuwing (Genten Ichi); na een Genten Ichi volgt de tweede officiële waarschuwing (Genten Ni). De officiële waarschuwingen wegen mee in de beslissing aan het einde van het gevecht (zie hierna bij `beslissing aan einde gevecht’). Na de derde officiële waarschuwing volgt automatisch diskwalificatie.

De scheidsrechter kan bij zeer grove opzettelijke overtredingen de Chui overslaan en meteen een officiële waarschuwing geven.

* Diskwalificatie Iemand wordt op grond van de volgende handeling(en) gediskwalificeerd:
• Automatisch na drie officiële waarschuwingen;
• Zich gedurende het gevecht niet houden aan de aanwijzingen van de scheidsrechter;
• Gedrag wat als puur gewelddadig kan worden beschouwd, het maken van opzettelijk zware overtredingen, onsportief gedrag vertonen;
• Meer dan een minuut tegenover elkaar staan zonder iets te doen (wordt beschouwd als gebrek aan de wil om te vechten);
• Zonder toestemming van de scheidsrechter contact te hebben met de coach, zoals iets te drinken krijgen;
• Zich zonder toestemming van de scheidsrechter om wat voor reden dan ook buiten de ring begeven;
• (te) Laat opkomen voor een gevecht of helemaal niet op komen dagen.

* Scheidsrechterprocedure bij waarschuwingen en diskwalificatie Als een overtreding is geconstateerd door een meerderheid van het scheidsrechterteam is stopt de scheidsrechter het gevecht en stuurt de deelnemers terug naar hun startlijn (als er sprake is van een blessure dan roept de scheidsrechter de dokter en zet de tegenstander in Seiza met het gezicht naar de coach.).

De scheidsrechter loopt naar de rand van de mat (heeft dan overzicht op alle hoekrechters), noemt de kleur van de overtreder, telt hardop het aantal vlaggen inclusief de (eventuele) eigen beslissing. Het tellen begint met de dichtstbijzijnde hoek vanaf de rechterkant; geef elke tel duidelijk aan met een beweging van de rechterarm (hand Shuto) richting de betreffende hoek. Vervolgens begeeft de scheidrechter zich weer richting de vechters, noemt de naam van de verboden techniek en het soort waarschuwing (dan wel diskwalificatie). Voorbeelden hiervan:

• Shiro, Ichi, Ni, San; Tsukami, Chui (Wit, 1,2,3, vastpakken, officieuze waarschuwing);
• Shiro, lchi, Ni, San Shi; Ganmen Ouda, Genten Ichi (Wit, 1,2,3,4, aanval; naar het gezicht, eerste officiële waarschuwing);
• Shiro, lchi, Ni, San, Shi, Go; Kinteki Kogeki, Genten San; Shikkaku (Wit, 1,2,3,4,5, schop in het kruis, derde officiële waarschuwing, diskwalificatie);

De Chui wordt aangegeven met de arm gestrekt (hand Shuto) op borsthoogte naar de overtreder. Bij Genten het aantal (Ichi, Ni, San) aangeven met de vingers (respectievelijk de wijsvinger, wijs- en middenvinder, dan wel wijs-, middelvinger en duim) omhoog, richting de overtreder.

Nadat de waarschuwing is gegeven, wordt het gevecht voortgezet met het commando ‘Zokko’.

Een diskwalificatie geeft de scheidsrechter aan met ‘Shikaku’ en wijst hierbij met de arm 45 graden naar beneden (hand Shuto) richting de kant de overtreder. Tenslotte noemt de scheidsrechter de winnende kant (gestrekte arm schuin omhoog richting winnaar; Shuto handpalm naar beneden). Na diskwalificatie groeten de vechters af.

5. Beslissing aan einde gevecht:
Op het moment dat de tijd is verlopen geeft de tijdwaarneming een signaal (bel of zoemer en een zakje wordt op de mat gegooid). De scheidrechter stopt (Yame) het gevecht en zet de deelnemers op de startlijn (Shiro / Aka No Kai). Indien nodig zal de scheidsrechter hen vragen de kleding te fatsoeneren.

Als er tijdens het gevecht geen beslissing is gevallen, geven de hoekrechters en de scheidsrechter aan wat de beslissing is. Daarbij hebben de Shushin en de Fukushin elk één stem. De Shushin stelt beslissingen vast op basis van aanwijzingen van de Fukushin en telt daarbij zijn eigen stem mee. Een winnaar kan alleen worden aangewezen door een meerderheid van drie hoekrechters of twee hoekrechters en de scheidsrechter. De Saiko Shinpan-Cho kan een beslissing corrigeren.

Als het gevecht is beëindigd aan het einde van de reguliere tijd, kunnen zich twee situaties voordoen:
• Yusei Kachi: een van de vechters heeft voordeel en het scheidsrechterteam moet dit honoreren.
• Hantei Kachi geen van beide vechters heeft voordeel en de scheidsrechters moeten oordelen.

* Overwinning op beslissing (Yusei Kachi) Als aan het einde van het gevecht één van de vechters voordeel heeft vanwege een Waza-ari of een officiële waarschuwing voor de tegenstander, dan moeten de hoekrechters en de scheidsrechter het voordeel in de eindbeslissing honoreren.

Bij scores en fouten is de volgende puntentelling de leidraad:
- Wazari: drie punten
- Chui: min een punt
- Genten Ichi: min twee punt
- Genten Ni: min drie punten.

Mogelijke varianten zijn dan:
Shiro Aka Winnaar
Geen score Geen score 0/0: Aka, Shiro of Hikiwake
Geen score, Chui Geen score -1/0: Aka, Shiro of Hikiwake
Geen score Waza-ari 0/3: Aka
Genten Ni, Geen score Geen score -3/0: Aka
Genten Ichi, Waza-ari Geen score -2+3=1/0: Shiro
Genten Ni, Waza-ari Geen score -3+3=0/0: Aka, Shiro of Hikiwake
Genten Ni, Waza-ari Waza-ari -3+3=0,3: Aka
Genten Ni, Waza-ari Genten Ichi, Waza-ari -3+3=0/-2+3=1: Aka, Shiro of Hikiwake
 
* Overwinning op beslissing (Hantei Gachi) Indien er geen is voordeel voor een van de vechters, dan moeten de hoekrechters en de scheidsrechter op eigen oordeel een beslissing nemen. In het geval de hoekrechters en scheidsrechter op een onbeslist (Hikiwake) uitkomen, zal in sommige situaties het gewicht dan wel het aantal planken de winnaar bepalen. Criteria voor het nemen van een beslissing zijn:
1) Toegebrachte schade
2) Gebruik van effectieve technieken
3) Aantal technieken

Voorbeelden van mogelijke situaties, waarbij overigens verlenging mogelijk is:
  Hoek 1       Hoek 2       Hoek 3       Hoek 4 Scheidsrechter
  Shiro          Shiro           Aka            Aka Aka, Shiro of Hikiwake
  Shiro          Aka             Aka            Hikiwake Aka of Hikiwake
  Shiro          Aka             Aka            Aka Aka
  Shiro          Shiro           Shiro          Aka Shiro
  Hikiwake    Hikiwake     Shiro          Shiro Hikiwake of Shiro
  Hikiwake    Hikiwake     Hikiwake    Aka Hikiwake
 
* Verlengen of beslissen Bij Encho Sen moet aan het einde van het gevecht een beslissing vallen; de hoekrechters en scheidsrechter moeten dan kiezen voor Shiro of Aka en mogen geen Hikiwake geven.
* Scheidsrechterprocedure aan einde gevecht Aan het einde van de wedstrijd stopt de scheidsrechter het gevecht (Yame) en zet de vechters op hun startlijn. De vechters staan in Shizen Dachi met het gezicht naar de jury (Shomen).

De scheidsrechter loopt naar de rand van de mat (heeft daar zicht op alle hoekrechters) en geeft met ‘Hantei Torimasu’ (voorheen werd Hantei Onegai Shimasu gebruikt, dit is een meer formele vorm) aan dat de hoekrechters zich moeten gereedmaken voor de beslissing. Als de scheidsrechter op zijn plek staat, volgt na één of twee tellen het commando ‘Hantei’ (‘beslis’; eventueel voorafgegaan door ‘Encho Sen’, in het geval er geen onbeslist gegeven mag worden).

De hoekrechters geven daarop direct met de vlag hun beslissing aan (Shiro, Aka of Hikiwake). De hoekrechters houden rekening met de scores en waarschuwingen die tijdens gevecht zijn gevallen.

De scheidsrechter telt eerst de beslissingen van de hoekrechters. De Shushin begint bij de eerste hoekrechter aan de rechterkant, noemt hardop de beslissing (bijvoorbeeld Shiro) en telt van rechts naar links het aantal hoekrechters met dezelfde beslissing (Ichi, Ni, etcetera) en wijst hierbij de hoekrechter aan (hand Shuto). Vervolgens benoemt de scheidsrechter indien van toepassing de volgende beslissing (bijvoorbeeld Hikiwake) en telt wederom het aantal hoekrechters. Zo ook voor een eventuele laatste beslissing.

Als de scores van de hoekrechters zijn geteld, beweegt de Shushin zich weer richting vechters. Daar geeft hij aan wie de winnaar is, of dat er nog geen beslissing is gevallen. Hierbij zegt de scheidsrechter eerst ‘Shushin’ (met de rechterhand Haito op de borst) direct gevolgd door het benoemen (Shiro of Aka) en aanwijzen (met gestrekte arm, schuin omhoog, Shuto handpalm naar beneden) van de winnaar. In het geval er geen winnaar is roept de Shushin ‘Hikiwake’ en geeft dit aan met Shuto Gedan Jiju Uke. Het kan voorkomen dat in het geval de hoekrechters geen meerderheid hebben gevormd de Shushin aldus (als laatste) met zijn oordeel de uitslag bepaalt.

Als de partij wordt voortgezet geeft de scheidsrechter de commando’s ‘Kamaete’ en ‘Hajime’. De scheidsrechter let op dat zowel tijdwaarneming als de hoekrechter alert zijn.

Aan het einde van de wedstrijd geeft de scheidsrechter achtereenvolgens de volgende commando’s:
• ‘Shomen Rei’ (vechters en scheidsrechter groeten de jury);
• ‘Shushin Rei’ (de scheidsrechter beweegt de armen met Shotei hand van buitenaf naar zichzelf toe; de vechters draaien zich om; scheidsrechter en vechters groeten);
• ‘Otagai Rei’ (scheidrechter beweegt de armen met de vuisten van buitenaf naar elkaar toe; de vechters draaien naar elkaar toe en groeten elkaar (scheidsrechter groet niet);
• ‘Akushu (de vechters schudden de hand aan verlaten de mat met `Uso’.
 

The Seven Virtues of Bushido