DACHI WAZA ( 立ち伎 )

Kyokushinkai Karate has over the last 50+ years numbered more than 15 million practitioners worldwide, in more than 160 countries. One family that uses an universal language, the Dojo-language, in Japanese.

Overzicht Kihon

Waza Basics Basis
DACHI STANCES STANDEN 立ち伎
Fudo Dachi
(不動立ち)
Immobile Stance Beginstand, voeten op schouderbreedte, tenen iets naar buiten, vuisten voor het lichaam.
Heisoku Dachi
(閉足立ち)
Closed Foot Stance Aandachtshouding, voeten tegen elkaar, de handen zijn hierbij open en ontspannen tegen de buitenzijde van de dijbenen geplaatst. Hierna volgt vaak een Japense groet.
Musubi Dachi
(結び立ち)
Open Foot (connected) Stance Hielen tegen elkaar, tenen naar buiten, de handen zijn voor het kruis open en gestrekt in elkaar (links over rechts).
Heiko Dachi
(並行立ち)
Parallel Stance Parallelstand, voeten op schouderbreedte naast elkaar en parallel naar voren.
Soto Hachi Ji Dachi
(外八字立ち)
Outside Character "8" Stance Voeten op schouderbreedte, tenen naar binnen.
Uchi Hachi Ji Dachi
(内八字立)
Inside Character "8" Stance Voeten op schouderbreedte, hielen naar buiten.
Sanchin Dachi
(三戦立ち)
Three Point Stance Zandloperstand. Driehoek stand waarin voeten 45° naar binnen wijzen. Zij vormen een driehoek waarbij de richtlijn van een stoot door de punt heen gaat.
Moro Ashi Dachi
(両足立ち)
1 Foot Forward (2 foot) Stance Schouderbreedte, waarbij de voeten nu recht naar voren Ene voet voor de andere (rechts voor links).
Kokutsu Dachi
(後屈立ち)
Back Leaning Stance Achterwaartse stand, letterlijk: ‘achterste-knie-gebogen-stand’. 70% van het gewicht op het achterste been, 30% op het voorste. Hielen op één lijn, voeten in een hoek van 90°, knie van achterste been naar buiten gedrukt.
Neko Ashi Dachi
(猫足立ち)
Cat Stance Katstand (Neko=kat). Korte stand, gewicht bijna geheel gedragen door achterste been (90%), waarbij de spanning van de knie naar binnen is gericht. De voorste voet staat alleen met de bal van de voet op de grond, de achterste is ongeveer 45° gedraaid.
Kake Dachi
(掛け立ち)
Hooked Stance Gehoekte Stand. Eindstand na een sprong naar voren (met de bedoeling iemand weg te duwen).
Zenkutsu Dachi
(前屈立ち)
Forward Leaning Stance Voorwaartse stand, letterlijk: ‘voorste-knie-gebogen-stand’. Voorste knie buigt zover dat je je tenen net niet meer kan zien (lichaam recht!), achterste been gestrekt, voeten in een hoek van 45° en op ‘schouderbreedte’ uit elkaar (‘twee lijnen’).
Kiba Dachi (騎馬立ち)
Yonjugodo Kiba Dachi (四十五度騎馬立ち)
Kujudo Kiba Dachi (九十度騎馬立ち)
Horseback Stance
Forty-Five Degree Horse Riding Stance
Ninety Degree Horse Riding Stance
Zijwaartse stand, ook wel ruiterstand genoemd.
45
90
Shiko Dachi
(四股立ち)
Sumo Stance Sumo stand. Benen wijd, door de knieen gezakt, balans over beide voeten (45° naar buiten) verdelen en rug recht.
Tsuru Ashi Dachi
(鶴足立ち)
Crane Foot Stance Kraanvogel Stand. Stand op een been, het andere is opgetrokken.
Hachi ji Dachi / Yoi Dachi
(用意立ち)
Ready Stance Ook wel Yoi-dachi genoemd. Natuurlijke stand (letterlijk: 8-stand), voeten op schouderbreedte, hielen op een lijn, tenen wijzen iets naar buiten (voeten maken een hoek van 20-30°).
Uitgevoerd in een hoek van 45° bestaat ook (dit heet dan Uchi-hachiji-dachi).
Soshin Dachi
(壯鎭立ち)
Leg Crouching Fighting Position Gehurkte Stand (Garyu Kata)
Kosa Dachi
(交差立ち)
Cross Step Stance Overstap stand.
Kumite Dachi
(組手立ち)
Fighting Stance Gevechtshouding
Han Zenkutsu dachi
(半前屈立)
Sho Zenkutsu-dachi
(小前屈立)
Small Forward Leaning Stance

Short Forward Leaning Stance
Kleine Zenkutsu Dachi Stand (Bo). Han = Half.

Smalle Zenkutsu Dachi Stand
Soegoshi dachi Bo Stance, like Sumu Shiko Dachi: voorste voet recht naar voren achterste voet wijst naar achteren (Bo)
Tei Kokutsu dachi Bo Stance Als kokutsu dachi maar achterste voet wijst naar buiten (90 graden). Voeten op de grond (Bo).
Kamae
(構)
Posture Lichaamshouding
Hidari Ashi Mae
(左足前)
Migi Ashi Mae
(右足前)
Left Foot Forward

Right Foot Forward
Linker voet naar voren

Rechter voet naar voren
Hidari Ashi Sagaru
(左足下がる)
Migi Ashi Sagaru
(右足下がる)
Left Foot Backward

Right Foot Backward
Linker voet naar achteren

Rechter voet naar achteren
Kosa Ashi
(交差足)
Cross-legged step Overstappen
Okuri Ashi
(送足)
Pursuing foot sweep Met voorste been als eerst bewegen en achterste been sluit bij
Fumi Ashi
(踏み足)
Step with change of feet Normaal stappen
Oi Ashi
(追いみ足)
Step with change of feet Normaal stappen
Yonjugo do Move in 45 degree direction Onder 45 graden bewegen
 

The Seven Virtues of Bushido